Hồ sơ năng lực của vệ sinh Nguyên Phát

Để tiện lợi cho khách hàng lựa chọn công ty vệ sinh công nghiệp Nguyên Phát, mời khách hàng xem hình ảnh thi công các dịch vụ vệ sinh công nghiệp: dịch vụ giặt thảm văn phòng, giặt ghế sofa, giặt nệm, giặt thảm trang trí, tổng vệ sinh, vệ sinh sau xây dựng. Được ghi lại khi thực hiện tại những đơn vị, công ty, tổ chức sử dụng dịch vụ của vệ sinh Nguyên Phát. Được liệt kê theo các danh mục bên dưới.